Usage Statistics for www.etecnic.com

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 03:45 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 34913
Total Files 33680
Total Pages 34204
Total Visits 3392
Total KBytes 404923
Total Unique Sites 1008
Total Unique URLs 168
Total Unique Referrers 5051
Total Unique User Agents 252
. Avg Max
Hits per Hour 46 210
Hits per Day 1126 1521
Files per Day 1086 1483
Pages per Day 1103 1511
Sites per Day 32 95
Visits per Day 109 202
KBytes per Day 13062 21910
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.47% 33680
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 1.59% 555
Code 304 - Not Modified 0.04% 14
Code 403 - Forbidden 0.05% 18
Code 404 - Not Found 1.85% 645

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1353 3.88% 1335 3.96% 1344 3.93% 93 2.74% 58 5.75% 21144 5.22%
2 1252 3.59% 1232 3.66% 1237 3.62% 106 3.12% 80 7.94% 10695 2.64%
3 1338 3.83% 1295 3.85% 1305 3.82% 110 3.24% 74 7.34% 11424 2.82%
4 1455 4.17% 1401 4.16% 1436 4.20% 79 2.33% 37 3.67% 12209 3.02%
5 1432 4.10% 1409 4.18% 1414 4.13% 84 2.48% 23 2.28% 14855 3.67%
6 1334 3.82% 1319 3.92% 1325 3.87% 59 1.74% 26 2.58% 11699 2.89%
7 1370 3.92% 1298 3.85% 1366 3.99% 57 1.68% 18 1.79% 10733 2.65%
8 1303 3.73% 1254 3.72% 1269 3.71% 55 1.62% 31 3.08% 10288 2.54%
9 1414 4.05% 1377 4.09% 1396 4.08% 58 1.71% 26 2.58% 13696 3.38%
10 1446 4.14% 1411 4.19% 1419 4.15% 94 2.77% 29 2.88% 12779 3.16%
11 1316 3.77% 1281 3.80% 1293 3.78% 95 2.80% 28 2.78% 11408 2.82%
12 706 2.02% 678 2.01% 700 2.05% 106 3.12% 36 3.57% 6613 1.63%
13 432 1.24% 376 1.12% 403 1.18% 118 3.48% 54 5.36% 6391 1.58%
14 244 0.70% 222 0.66% 233 0.68% 112 3.30% 56 5.56% 4619 1.14%
15 652 1.87% 596 1.77% 622 1.82% 114 3.36% 61 6.05% 8788 2.17%
16 1092 3.13% 1072 3.18% 1081 3.16% 147 4.33% 68 6.75% 14679 3.63%
17 1103 3.16% 1048 3.11% 1072 3.13% 161 4.75% 65 6.45% 16109 3.98%
18 933 2.67% 894 2.65% 903 2.64% 137 4.04% 67 6.65% 14415 3.56%
19 1105 3.17% 958 2.84% 995 2.91% 127 3.74% 95 9.42% 21910 5.41%
20 1009 2.89% 971 2.88% 1000 2.92% 137 4.04% 65 6.45% 15260 3.77%
21 1031 2.95% 952 2.83% 991 2.90% 121 3.57% 69 6.85% 14965 3.70%
22 1071 3.07% 1036 3.08% 1052 3.08% 129 3.80% 62 6.15% 15404 3.80%
23 1047 3.00% 1039 3.08% 1043 3.05% 160 4.72% 60 5.95% 14599 3.61%
24 1325 3.80% 1312 3.90% 1320 3.86% 202 5.96% 75 7.44% 16765 4.14%
25 1497 4.29% 1466 4.35% 1477 4.32% 143 4.22% 65 6.45% 12612 3.11%
26 1521 4.36% 1483 4.40% 1511 4.42% 121 3.57% 46 4.56% 19478 4.81%
27 1288 3.69% 1227 3.64% 1254 3.67% 110 3.24% 50 4.96% 15924 3.93%
28 1157 3.31% 1106 3.28% 1109 3.24% 131 3.86% 62 6.15% 15016 3.71%
29 745 2.13% 731 2.17% 736 2.15% 74 2.18% 48 4.76% 6559 1.62%
30 924 2.65% 898 2.67% 889 2.60% 100 2.95% 62 6.15% 13725 3.39%
31 1018 2.92% 1003 2.98% 1009 2.95% 129 3.80% 37 3.67% 10164 2.51%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 50 1579 4.52% 48 1512 4.49% 50 1555 4.55% 738 22889 5.65%
1 42 1332 3.82% 42 1316 3.91% 42 1327 3.88% 446 13812 3.41%
2 45 1413 4.05% 42 1331 3.95% 44 1365 3.99% 454 14066 3.47%
3 43 1357 3.89% 43 1340 3.98% 43 1352 3.95% 466 14433 3.56%
4 44 1386 3.97% 42 1331 3.95% 43 1362 3.98% 439 13623 3.36%
5 42 1308 3.75% 41 1296 3.85% 42 1308 3.82% 448 13873 3.43%
6 45 1414 4.05% 44 1388 4.12% 45 1395 4.08% 473 14655 3.62%
7 52 1627 4.66% 48 1511 4.49% 50 1572 4.60% 665 20618 5.09%
8 46 1445 4.14% 43 1357 4.03% 45 1404 4.10% 482 14947 3.69%
9 44 1374 3.94% 43 1344 3.99% 43 1356 3.96% 522 16171 3.99%
10 46 1436 4.11% 44 1387 4.12% 45 1407 4.11% 516 16008 3.95%
11 46 1442 4.13% 45 1396 4.14% 46 1428 4.17% 606 18787 4.64%
12 46 1431 4.10% 45 1397 4.15% 45 1411 4.13% 462 14335 3.54%
13 47 1478 4.23% 46 1439 4.27% 47 1466 4.29% 611 18945 4.68%
14 50 1565 4.48% 46 1449 4.30% 48 1513 4.42% 777 24101 5.95%
15 47 1459 4.18% 45 1408 4.18% 46 1430 4.18% 492 15267 3.77%
16 48 1488 4.26% 47 1468 4.36% 47 1481 4.33% 582 18027 4.45%
17 46 1430 4.10% 45 1408 4.18% 45 1413 4.13% 492 15266 3.77%
18 49 1549 4.44% 49 1525 4.53% 48 1518 4.44% 681 21100 5.21%
19 48 1494 4.28% 46 1430 4.25% 46 1441 4.21% 606 18797 4.64%
20 50 1576 4.51% 47 1475 4.38% 47 1480 4.33% 657 20360 5.03%
21 46 1456 4.17% 45 1401 4.16% 45 1415 4.14% 518 16050 3.96%
22 46 1444 4.14% 45 1399 4.15% 45 1422 4.16% 475 14719 3.64%
23 46 1430 4.10% 44 1372 4.07% 44 1383 4.04% 454 14075 3.48%

Top 30 of 168 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 24579 70.40% 245517 60.63% /stats/
2 7076 20.27% 11550 2.85% /
3 621 1.78% 48426 11.96% /stats/usage_202005.html
4 401 1.15% 34336 8.48% /stats/usage_201203.html
5 75 0.21% 78 0.02% /fotos/
6 72 0.21% 110 0.03% /error/
7 22 0.06% 44 0.01% /www.kuchlradio.at/nddbc.html
8 16 0.05% 1362 0.34% /stats/usage_201804.html
9 13 0.04% 1139 0.28% /stats/usage_201007.html
10 13 0.04% 1109 0.27% /stats/usage_201109.html
11 13 0.04% 1118 0.28% /stats/usage_201409.html
12 13 0.04% 1159 0.29% /stats/usage_201510.html
13 12 0.03% 1043 0.26% /stats/usage_201009.html
14 12 0.03% 1013 0.25% /stats/usage_201102.html
15 11 0.03% 983 0.24% /stats/usage_201011.html
16 11 0.03% 961 0.24% /stats/usage_201012.html
17 11 0.03% 945 0.23% /stats/usage_201110.html
18 11 0.03% 954 0.24% /stats/usage_201406.html
19 11 0.03% 994 0.25% /stats/usage_201502.html
20 10 0.03% 852 0.21% /stats/usage_201006.html
21 10 0.03% 855 0.21% /stats/usage_201104.html
22 10 0.03% 849 0.21% /stats/usage_201105.html
23 10 0.03% 854 0.21% /stats/usage_201204.html
24 10 0.03% 866 0.21% /stats/usage_201401.html
25 10 0.03% 922 0.23% /stats/usage_201505.html
26 10 0.03% 921 0.23% /stats/usage_201508.html
27 10 0.03% 862 0.21% /stats/usage_201601.html
28 10 0.03% 861 0.21% /stats/usage_201908.html
29 10 0.03% 861 0.21% /stats/usage_201910.html
30 9 0.03% 28 0.01% /error/401-authorization.html

Top 10 of 168 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24579 70.40% 245517 60.63% /stats/
2 621 1.78% 48426 11.96% /stats/usage_202005.html
3 401 1.15% 34336 8.48% /stats/usage_201203.html
4 7076 20.27% 11550 2.85% /
5 4 0.01% 2593 0.64% /dmc 0.jpg
6 16 0.05% 1362 0.34% /stats/usage_201804.html
7 13 0.04% 1159 0.29% /stats/usage_201510.html
8 13 0.04% 1139 0.28% /stats/usage_201007.html
9 13 0.04% 1118 0.28% /stats/usage_201409.html
10 13 0.04% 1109 0.27% /stats/usage_201109.html

Top 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 24579 70.40% 1562 46.96% /stats/
2 7076 20.27% 969 29.13% /
3 621 1.78% 577 17.35% /stats/usage_202005.html
4 401 1.15% 131 3.94% /stats/usage_201203.html
5 16 0.05% 8 0.24% /stats/usage_201804.html
6 9 0.03% 6 0.18% /stats/usage_201606.html
7 13 0.04% 5 0.15% /stats/usage_201409.html
8 13 0.04% 4 0.12% /stats/usage_201007.html
9 13 0.04% 4 0.12% /stats/usage_201109.html
10 13 0.04% 4 0.12% /stats/usage_201510.html

Top 10 of 47 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 24579 70.40% 1525 46.03% /stats/
2 7076 20.27% 981 29.61% /
3 621 1.78% 577 17.42% /stats/usage_202005.html
4 401 1.15% 132 3.98% /stats/usage_201203.html
5 16 0.05% 8 0.24% /stats/usage_201804.html
6 9 0.03% 6 0.18% /stats/usage_201606.html
7 22 0.06% 6 0.18% /www.kuchlradio.at/nddbc.html
8 13 0.04% 5 0.15% /stats/usage_201109.html
9 13 0.04% 5 0.15% /stats/usage_201409.html
10 13 0.04% 5 0.15% /stats/usage_201510.html

Top 30 of 5051 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2398 6.87% - (Direct Request)
2 1162 3.33% https://getery.xyz
3 996 2.85% https://mosbordell.com
4 830 2.38% https://seksvibor.xyz
5 829 2.37% https://seks-dosug.com
6 433 1.24% http://bitly.com/proksima-smotret-onlajn
7 253 0.72% http://famvirachat.keosite.eu/
8 252 0.72% http://maxalat.webnode.es/
9 239 0.68% http://zoviraxkaufen-59.webself.net/
10 235 0.67% http://lipitorkaufen.iwopop.com
11 235 0.67% http://onlinetretinoin.logdown.com
12 233 0.67% http://champixkaufen.soup.io
13 232 0.66% http://aciphexachat.asso-web.com
14 225 0.64% http://neurontinkaufen.soup.io/
15 224 0.64% http://plavixachat.cmonsite.fr
16 217 0.62% http://mtpkitachat.asso-web.com
17 215 0.62% http://acheteraggrenox.asso-web.com
18 215 0.62% http://delevothroid.onlc.be/
19 214 0.61% http://aripiprazole-45.webself.net/
20 213 0.61% http://clofranil25mg.populr.me/
21 213 0.61% http://dedanazol.onlc.eu/
22 213 0.61% http://valtrexkaufen.populr.me/
23 211 0.60% http://arcoxiachat.keosite.eu
24 210 0.60% http://achatestrace.onlc.fr
25 210 0.60% http://prevacidacquista.it.gg
26 209 0.60% http://mtpkitacquista-54.webself.net
27 209 0.60% http://nifedipine20mg.soup.io
28 209 0.60% http://proverakaufen.onlc.eu/
29 207 0.59% http://depakote250.iwopop.com/
30 206 0.59% http://escitaloprame.asso-web.com/

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 28 71.79% http://rt.videochat.guru/
2 1 2.56% http://emails.acdlabs.com/jc.aspxd=bxe4ccuaeaiijylxthzre2rf5kur5rjwugbse2a5er5pp5xup7glzyeiucg3psriai7qrxr2xujduatwcbxktetsieyn
3 1 2.56% http://m.shopincolumbia.com/redirect.aspxurl=https://rt.videochat.guru
4 1 2.56% http://rt.videochat.guru/asuna-black
5 1 2.56% http://rt.videochat.guru/lisaalisa7
6 1 2.56% http://rt.videochat.guru/pixie12
7 1 2.56% http://rt.videochat.guru/tags/female-domination
8 1 2.56% http://www.baidu.com/swd=m.chat.su
9 1 2.56% http://www.macauhotels.jp/yomisearch/rank.cgimode=link
10 1 2.56% https://unblocked.nl/cdurl=https://m.chat.su
11 1 2.56% https://www.iranmodern.com/seo/redirect.phpurl=http://videochat.guru
12 1 2.56% https://www.sibtender.com/links.phpgo=http://rt.videochat.guru

Top 15 of 252 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2387 6.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 2306 6.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1779 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1172 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 633 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 633 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
7 628 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 628 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
9 623 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
10 621 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 616 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 612 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
13 612 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 607 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
15 606 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36

Usage by Country for May 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34913 100.00% 33680 100.00% 404923 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21